Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

v souvislosti s přijetím vašeho dítěte do MŠ Zdice je třeba vyplnit evidenční list, nechat jej potvrdit od pediatra a přinést v termínu od 27.8. do 30.8.2019 v době od 8.00 12.00 hod. do ředitelny MŠ.

 

Evidenční list ke stažení zde: Evidenční list - tiskopis.doc

 

V případě, že nemáte možnost evidenční list vytisknout, můžete si ho vyzvednout v uvedeném termínu v MŠ.

Děkuji a těším se na Vás.

  Mgr. Vendula Grossová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

Informace k nástupu nově přijatých dětí 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s organizací prvního dne vstupu Vašeho dítěte do naší MŠ:

 

Přejeme si, aby začlenění dětí do nového kolektivu proběhlo co nejlépe, a tak je třeba, abyste první den nástupu počítali s tím, že pobyt Vašeho dítěte ve třídě by neměl přesáhnout 2 hodiny.  V zájmu co nejklidnějšího průběhu tohoto dne bychom Vás poprosili, abyste s dětmi začali přicházet do školky nejdříve v 9 hod. Docházka v dalších dnech  již bude probíhat standardně, popř. dle individuálních potřeb dítěte a po konzultaci s třídními učitelkami. 

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás a Vaše děti.

                                                                               Kolektiv MŠ 

 

 

 

 

 

     UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH BUDE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019 V MĚSÍCI SRPNU.

22.03.2019      Pacourková Zdeňka,řed.MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                     

 

 

 

 

 
 
                                                      
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

Šablony II. - pro MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci jsme začali čerpat v září 2018, přehled čerpaných aktivit pro Vás připravuji v přehledu ke konci června na těchto webových stránkách.

 

 

 Čerpání Šablony.docx