Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

PŘIJATÉ DĚTI K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZDICE, ZAHRADNÍ 801, OKR. BEROUN PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

 

 

Hledáme paní na krátkodobou brigádu na pozici uklízečka v mateřské škole. Termín nástupu ihned.

Volejte na číslo: 731 578 614.  

 

 

 

 

                                        Vážení rodiče, dnes jsem zveřejnila nový dokument - Stanovení výše školného pro příští školní rok. Výše školného zůstává stejná .

01.04. 2019

Pacourková Zdeňka

 

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH BUDE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019 V MĚSÍCI SRPNU.

22.03.2019      Pacourková Zdeňka,řed.MŠ 

 

 

 

 

Na příští školní rok připravujeme tenisový kroužek. 

 

 

Organizace nadstandardních aktivit školy -„kroužků“ (vyzvedávání a příchody dětí)

 

 

 

  

   

 

Vážení rodiče,

 

prosíme Vás, aby děti, které si odvedete z mateřské školy po obědě a vrátí se zpět do budovy mateřské školy na odpolední „kroužek“ (AJ, Joga, Taneční kroužek), odcházely opět s Vámi, hned po skončení „kroužku“ a nevracely se zpět do třídy. Tyto děti již nejsou vedené jako přítomné ve třídě mateřské školy a paní učitelky za ně nenesou zodpovědnost.

 

Naopak, pokud si přímo po skončení „kroužku“ odvádíte dítě, které odešlo odpoledne na „kroužek“ ze své třídy, nahlaste, prosím, paní učitelce ve třídě, že odcházíte z mateřské školy.

 

Pokud přivedete ráno do mateřské školy dítě, které navštěvuje „Kurz bruslení“ (v budoucnu „Kurz plavání“) a předáte ho rovnou paní učitelce, která děti na bruslení doprovází, nahlaste, prosím paní učitelce ve třídě, že jste dítě přivedli a kdy bude z mateřské školy odcházet (po obědě nebo odpoledne).

 

Z bezpečnostních a provozních důvodů prosíme o dodržení těchto pravidel a děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

                                 Termíny a časy nadstandardních aktivit ("Kroužků") v MŠ

 

 

Kroužek anglického jazyka (pro přihlášené):

 

      1. skupina 14,35 – 15,20 hod.- Koťata, Berušky, Broučci

      2. skupina 15,30 – 16,15 hod. - Motýlci, Včeličky, Žabičky

        

 

Taneční kroužek RAK (pro přihlášené):

 

 děti budou tančit pod vedením pí Kláry Liškové (RAK) každé pondělí od:

 • 14.30 - 15.15. hod. ve třídě Koťátek:  Koťata, Motýlci, Broučci, Berušky
 •  15.20 - 16.05 hod. ve třídě Žabiček:  Včeličky a Žabičky 

 

 

Jóga pro děti (pro přihlášené):

každou středu od 14,45 hod. ve třídě Koťátek.

 

 

                                        

Milí rodiče,

od 04. 09. 2018 budou ve všech třídách služební mobily, které budou v provozu od 06.30 - 16.30 hod. V tomto čase se můžete spojit se svými učitelkami na třídě. Nadále zůstává omlouvání dětí  na pevnou linku

311 685 441.

V době od 16.30 hod. do 06.30 hod. je zapnutý záznamník.

 

Telefonní čísla jsou uvedena v sekci Kontakty. 

 

 

 

 Dětská jóga bude probíhat každou středu od 14.45 hod. ve třídě Koťátek.

Dětská jóga v naší MŠ

Příloha 1.

Příloha 2.

Příloha 3.

Příloha 4.

Příloha 5.

 

 

Náplň, průběh a koncept hodin jógy. 

 


 

 

 

 

 

Klinická logopedie - Mgr. Ludmila Vlčková

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ !!!

Pouze pro rodiče předškolních dětí (dětí, které nastoupí 1.9. 2019 do ZŠ).

 1. Od 1.1.2017 vstoupil v platnost § 1c, vyhlášky 280 ze dne 29.srpna 2016, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a to Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. V naší mateřské škole bylo povinné předškolní vzdělávání stanoveno v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání  od 08.00 hod. - do 12.00 hod. (viz Školní řád).

Z tohoto důvodu bude nutné, aby rodiče omlouvali své děti a to takto:

- telefonické odhlašování u pí Hebedové platí beze změn.

- NOVÉ  Rodiče dostanou na začátku září 2018 notýsky, do kterých zaznamenají datum nemoci (začátek - konec) a nechají si potvrdit u učitelky na třídě, kam dítě dochází.

- NOVÉ  Předem známou nepřítomnost, delší než 3 dny,( hory, dovolená rodičů) nahlásí ve své třídě, kde obdrží tiskopis, který vyplní a odevzdají zpět ve své třídě. (Bude možné si stáhnout z našich stránek - viz dokumenty).

Tento systém omlouvání je shodný s omlouváním dětí v ZŠ - s výjimkou notýsků, které nahrazují žákovskou knížku.

                                                                                                     

 

 

 

Certifikát k projektu Recyklohraní       

 I v tomto školním roce 2016 - 2017 sbíráme staré baterie. Sběrné papírové boxy jsou v hlavní budově I.
u vchodu, v budově II. u jednotlivých vstupů do tříd.
Děkujeme, že pomáháte třídit odpad.
 
                                                      
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

Šablony II. - pro MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci jsme začali čerpat v září 2018, přehled čerpaných aktivit pro Vás připravuji v přehledu ke konci června na těchto webových stránkách.

Pacourková Zdeňka