Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH BUDE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 - 2019 V MĚSÍCI SRPNU.

22.03.2019      Pacourková Zdeňka,řed.MŠ 

 

 

 

 

Na příští školní rok připravujeme tenisový kroužek. 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ky 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                     

 

 

 

 

 
 
                                                      
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

Šablony II. - pro MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci jsme začali čerpat v září 2018, přehled čerpaných aktivit pro Vás připravuji v přehledu ke konci června na těchto webových stránkách.

Pacourková Zdeňka

 

 Čerpání Šablony.docx