Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Broučci

Květa Matejzíková -  třídní učitelka

Mgr. Hana Kohoutová - zástupkyně ředitelky

Mgr. Šárka Vokáčová - asistentka pedagoga

Třída Broučků se nachází v přízemí budovy I. vlevo.

 

 

Šablony II. - pro MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci jsme začali čerpat v září 2018, přehled čerpaných aktivit pro Vás připravuji v přehledu ke konci června na těchto webových stránkách.

Pacourková Zdeňka