Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Broučci

Třída Broučků se nachází v přízemí budovy I. vlevo.

 

Paní učitelky: Květa Matejzíková - zástupkyně ředitelky školy

                         Lucie Miková

 

Asistent pedagoga: Simona Hepnerová

 

 

 

 

 

 

www.mapberoun.cz

 

 

 

Šablony II.  MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci jsme začali čerpat v září 2018, přehled čerpaných aktivit pro Vás připravuji v přehledu ke konci června na těchto webových stránkách.

 Čerpání Šablony II.