Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Motýlci

 

Třída se nachází v 1.patře budovy I. vlevo.

Paní učitelky:     Bc. Bára Vrbová

                             Tereza Procházková

 

Asistent pedagoga: Dalimila Pacalová

 

  

 

 

www.mapberoun.cz

 

 

 

Šablony II.  MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci jsme začali čerpat v září 2018, přehled čerpaných aktivit pro Vás připravuji v přehledu ke konci června na těchto webových stránkách.

 Čerpání Šablony II.