Mateřská škola ZdiceZahradní 801, Zdice

Třídy

Pravidla slušného chování

Pravidla dětí:

Pravidla učitelek

Jsme kamarádi chováme se k sobě přátelsky, vážíme si a respektujeme jeden druhého Jsme kamarádi vážíme si dětí, ja sobě rovných respektujeme jejich žádosti a názory
Co si půjčím, to uklidím ve třídě udržujeme pořádek Co slíbím, dodržím dětem říkáme pravdu, slibujeme jen to, co dokážeme splnit
Říkáme své názory:

  • myslím, že
  • mám pocit, že
  • líbí se mi
  • vadí mi
Říkáme své názory dětem sdělujeme, co se nám líbí i co se nelíbí
Umění naslouchat Umění naslouchat
Pomáháme si pokud, mě někdo požádá a já to zvládnu, pomohu Pomáháme si pomáháme, když nás někdo požádá
Mluvíme tiše Mluvíme tiše