Mateřská škola ZdiceZahradní 801, Zdice

Třídy

Pravidla slušného chování

Pravidla dětí:

Pravidla učitelek:

Jsme kamarádi-chováme se k sobě přátelsky, vážíme si a respektujeme jeden druhého. Vážíme si dětí  jako sobě rovných, respektujeme jejich názory.
Co si půjčím- to uklidím .Ve třídě udržujeme pořádek. Co slíbíme, dodržíme.

Dětem říkáme pravdu, slibujeme jen to, co dokážeme splnit.

Říkáme své názory:

  • myslím, že
  • mám pocit, že
  • líbí se mi
  • vadí mi
Dětem sdělujeme, co se nám líbí i co se nám nelíbí.
Neskáčeme si do řeči, dodržujeme pravidla komunikace. Nasloucháme, pomáháme dětem ke správné komunikaci.
Pomáháme si -pokud mě někdo požádá a já to zvládnu, pomohu. K dětem jsme trpělivé, empatické. Pomáháme jim k samostatnosti.
Spolupracujeme s ostatními. Spoluvytváříme příjemnou a radostnou atmosféru.