Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Žabičky

Třída se nachází v přízemí budovy II.

 

Paní učitelky:    Kliková Dana 

                            Rajmonová Světlana 

 

  

 

 

Šablony II. - pro MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci jsme začali čerpat v září 2018, přehled čerpaných aktivit pro Vás připravuji v přehledu ke konci června na těchto webových stránkách.

 

 

 Čerpání Šablony.docx