Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Koťátka

Jana Zedníková – třídní učitelka

Zdeňka Pacourková – ředitelka MŠ     

Vlasta Nademlejnská - chůva 

 Třída se nachází v 1. patře budovy I. vpravo.  

 

 

Šablony II. - pro MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.