Mateřská škola ZdiceZahradní 801, Zdice

Třídní schůzky

-seznámení s informacemi týkající se nového školního roku 2024/2025
-uskuteční se ve čtvrtek 29.8.2024 v 15.30hod. ve vašich kmenových třídách
-třídní seznamy nově přijatých dětí pod jejich registračními čísly budou k nahlédnutí ve dnech 28.8. až 2.9. na vchodových dveřích hlavní budovy MŠ