Mateřská škola ZdiceZahradní 801, Zdice

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

-veškeré informace ohledně chodu školky se dozvíte na třídních schůzkách, které se uskuteční ve čtvrtek 29.8.2024 v 15.30 hod. ve vašich kmenových třídách
-třídní seznamy nově přijatých dětí pod jejich registračními čísly budou k nahlédnutí ve dnech 28.8.2024 až 2.9.2024 na vchodových dveřích hlavní budovy MŠ a budou též zveřejněny 28.8.2024 na webových stránkách školy

Informace k prvnímu dni a adaptaci
– doporučujeme postupnou adaptaci Vašeho dítěte na nové prostředí školky
první den nástupu Vás žádáme, abyste dítě přivedli pouze na dobu přibližně 1-1,5 hodiny, a to mezi 9.00 – 9.30 hod nebo dle dohody s učitelkou (-domluvíte se na třídních schůzkách)
– další dny můžete dítě přivádět standardně mezi 6.30-8.00 hod. a postupně prodlužovat jeho pobyt dle individuálních možností

Tímto postupem podpoříme klidný a citlivý nástup Vašeho dítěte do mateřské školy.

Těšíme se na spolupráci.
Kolektiv MŠ