Mateřská škola ZdiceZahradní 801, Zdice

Aktivity

Vzdělávání a výchovné působení na děti je realizováno podle schváleného projektu Rámcový vzdělávací program pro mateřské školy. Podle tohoto dokumentu je realizována standardní pedagogická činnost a nadstandardní nabídka činností pro děti.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu ,,Objevujeme svět kolem nás“

 

Schůzky s rodiči:

 • Září – zahájení školního roku
 • Konzultační schůzky dle potřeby – kdykoli po domluvě
 • Informativní schůzka ke škole v přírodě

Nadstandartní aktivity mateřské školy:

– příspěvky rodičů 700 Kč za půl roku / dítě

 • 1x měsíčně divadelní představení přímo v MŠ.
 • Zájezdy do divadel dle nabídky
 • Kouzelná noc ve školce
 • Vystoupení kouzelníka v MŠ
 • Návštěva ornitologa v MŠ
 • Čechova stodola – tématická tvoření
 • Návštěva Planetária v Praze, mobilní planetárium v MŠ
 • Výlety do ZOO
 • Techmánie Plzeň – předškoláčci
 • Farmapark Soběhrdy
 • Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ – předškoláčci
 • Předplavecký výcvik – předškoláčci – hradí rodiče samostatně
 • Školy v přírodě – předškoláčci – dle počtu míst lze doplnit dětmi mladšími – hradí rodiče samostatně
 • Pořádání besídek, výstav, společenských akcí pro rodiče, setkávání se seniory v Domově v Zahradách.
 • Pasování předškoláků na školáky.
 • Účast dětí na výtvarných soutěžích a další akce.

Jedná se o výpočet aktivit, který nemusí být v ten daný školní rok splněn. Mohou být vybrány jen některé aktivity a naopak další přidány.

Vyšetření zraku u dětí

 • spolupracujeme se společností Prima Vizus
 • zájem o vyšetření Vašeho dítěte budeme zjišťovat na třídách včas