Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Včeličky

Třída se nachází v I. patře budovy II.

Paní učitelky:  Mgr. Vendula Grosová - ředitelka školy

                         Martina Flajšmanová 

 

Asistent pedagoga + paní učitelka: Iveta Havrdová

 

 

 

 

 

www.mapberoun.cz

 

 

 

Šablony II.  MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci jsme začali čerpat v září 2018, přehled čerpaných aktivit pro Vás připravuji v přehledu ke konci června na těchto webových stránkách.

 Čerpání Šablony II.