Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Včeličky

Jitka Matějková - třídní učitelka

Martina Flajšmanová - učitelka

Dalimila Pacalová - asistentka pedagoga

Třída se nachází v I. patře   budovy II.

 

 

 

Šablony II. - pro MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.