Mateřská škola ZdiceZahradní 801, Zdice

Historie

Historie a současnost

Slavnostní zahájení Mateřské školy Zdice, v Zahradní ulici pro 120 dětí proběhlo 9. května 1978. Od 1.9.1978 se stala závodní MŠ ČSD.

Ve školním roce 1992-1993 byly zrušeny jesle a otevřena 1 třída s dopoledním provozem a 3 třídy s celodenním provozem. V průběhu školního roku 1993-1994 byla jedna třída uzavřena.

Od 4.9.2000 do 30.6.2006 pracovalo v nevyužitých prostorách 4. třídy centrum Zahrádka (v odpoledních hodinách) – zpočátku dramatický, výtvarný a keramický kroužek, později pouze výtvarný kroužek pro předškolní a mladší školní věk.

Od 5.10.2000 využívalo těchto prostor (v dopoledních hodinách) Mateřské centrum Sluníčko pro maminky na rodičovské dovolené a jejich děti. Třídy využívaly rovněž paní učitelky, které v těchto prostorách vedly kroužky: výtvarný, taneční, hudební, výuku hry na zobcovou flétnu a výuku anglického jazyka.

1.dubna 2008 došlo k sloučení Mateřské školy v Zahradní ulici s Mateřskou školou v Žižkově ulici. V této budově, která pochází z 30.let 20. století a byla původně projektována jako sídlo obecního úřadu, byly 2 třídy, do každé docházelo 28 dětí. Tato budova byla zbourána v roce 2018 a na jejím místě vyroste nová účelová moderní budova druhého stupně základní školy.

Ve školním roce 2008-2009 byla zprovozněna 4. třída v Zahradní ulici, z důvodu vysokého počtu dětí při zápise. Ve školním roce 2010-2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. Byla provedena nová fasáda, včetně zateplení budovy, vyměněna byla všechna okna. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení pro děti, postavena sborovna pro učitelky, zrekonstruována kuchyně a zázemí pro provozní zaměstnance. Rovněž byla provedena statika celé budovy, položena nová lina a dlažba.

1.září 2015 se otevřely 2 nové pavilony pro třídy Včeliček a Žabiček, které byly doposud v budově v Žižkově ulici.

Slavnostní otevření pro širokou veřejnost se uskutečnilo 8. září 2015.

Celý objekt se nachází v klidné části města Zdice, mimo dopravní ruch.

K budovám patří rozlehlá zahrada se 6-ti pískovišti, mlhovištěm a herními prvky.

Budova školy