Mateřská škola ZdiceZahradní 801, Zdice

Uzavření MŠ o letních prázdninách

 • 1.7.-31.7.2024 MŠ v provozu
 • 1.8.-31.8.2024 MŠ uzavřena

Prosíme, nahlašte paní učitelkám na třídách, zda a kdy bude vaše dítě o prázdninách do MŠ docházet. Děti budou spojeny ve třídách dle provozních potřeb školy.


Zápis do MŠ Zdice pro r. 2024/2025

Zápis do MŠ Zdice pro školní rok 2024/2025 proběhne 2. 5. 2024 od 08:00 do 12:00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. v budově mateřské školy.

S sebou:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • vyplněné Vyjádření dětského lékaře

Tiskopisy:
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Vyjádření dětského lékaře jsou ke stažení níže nebo si je lze vyzvednout osobně před vchodem mateřské školy v období od 10.4. do 19.4. 2024 – vždy od 8.00 do 12.00 hod.

Dokumenty k zápisu
 • Kritéria přijetí
  Datum publikace: 10. 4. 2024
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2024-2025
 • Výsledky
  Datum publikace: 10. 4. 2024
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Výsledky zápisu 2024-2025
 • Formulář
  Datum publikace: 10. 4. 2024
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Žádost o přijetí dítěte k předšk. vzdělávání na školní rok 2024-2025
 • Formulář
  Datum publikace: 10. 4. 2024
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Vyjádření lékaře+dotazník 2024-2025

AKCE-DUBEN 2024


EXKURZE NA LETIŠTĚ PRAHA

Zhlédneme odbavení letadel před startem i po přistání a navádění letadel na stání. Omrkneme letadla na ranveji, provoz na ploše i jedinečnou záchrannou techniku v krátké návštěvě nejmodernější požární stanice v ČR.

3.4. (ST) BROUČCI, ŽABIČKY

4.4. (ČT) BERUŠKY, VČELKY

17.4.(ST) MOTÝLCI, KOŤÁTKA

– sraz v MŠ do 7.15 hod.!!!

– odjezd z autobusové zastávky v 7.30 hod.

– s sebou: batůžek, pláštěnku, pití (svačinu děti dostanou s sebou v MŠ)

– návrat: do 12.30 hod.

JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

– budou se fotit jednotlivci samostatně i celé třídy společně

– děti, které odchází do ZŠ se budou fotit na ročenku

10.4. (ST) VČELKY, ŽABIČKY, KOŤÁTKA

11.4. (ČT) BROUČCI, BERUŠKY, MOTÝLCI

 

AKCE URČENÉ PRO PŘEDŠKOLÁKY

Plavecký výcvik v bazénu v Hořovicích

TŘÍDA ŽABIČEK: 8.4.

– sraz v MŠ do 7.30 hod.

TŘÍDA VČELIČEK: 2.4., 9.4., 16.4., 23.4., 30.4.

– sraz v MŠ do 7.30 hod.


AKCE – BŘEZEN 2024


ŠIFRA MR. BRAILLA

Interaktivní osvětový program, který hravou a přirozenou formou dětem představí život lidí se zrakovým postižením. Program realizuje vyškolený tým handicapovaných lektorů.

Děti budou mít možnost prožít zajímavé aktivity dočasně bez používání zrakového vjemu. Vyzkouší si mluvící, pípající a hmatové pomůcky, které používá v běžném životě nevidomý člověk. Nakonec se seznámí s prací vodícího pejska, kterého si budou moci pohladit.

21.3. (ČT) – program proběhne v dopoledních hodinách ve třídě Včeliček

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Milí rodiče, zveme Vás na velikonoční tvoření, kde si společně s dětmi můžete vyrobit krásnou jarní/velikonoční dekoraci a strávit tak příjemně společný čas.

– jednotlivé třídy oznámí termín a čas konání na nástěnkách

AKCE URČENÉ PRO PŘEDŠKOLÁKY ZE TŘÍD ŽABIČEK A KOŤÁTEK:

Plavecký výcvik v bazénu v Hořovicích

TŘÍDA ŽABIČEK: 4.3., 18.3., 25.3.

– sraz v MŠ do 7.30 hod.

TŘÍDA KOŤÁTEK: 4.3., 18.3., 25.3.

– odjezd po dopolední svačině v MŠ


AKCE – ÚNOR 2024

„CESTA NA SEVER“

Vikingové vyplouvají za jablíčkem mládí. Dobrodružná jízda severskými kraji je zavede za Eskymáky, trolly i medvědy.

– s příběhem nás navštíví divadlo „ONDŘEJ“

20.2.(ÚT) 9.00 hod. VČELIČKY, ŽABIČKY, BROUČKOVÉ

10.00 hod. KOŤÁTKA, BERUŠKY, MOTÝLCI

AKCE URČENÉ PRO PŘEDŠKOLÁKY ZE TŘÍD ŽABIČEK A KOŤÁTEK:

Plavecký výcvik v bazénu v Hořovicích:

TŘÍDA ŽABIČEK: 5.2., 19.2., 26.2.

– sraz v MŠ do 7.30 hod.

TŘÍDA KOŤÁTEK: 5.2., 19.2., 26.2.

– odjezd po dopolední svačině v MŠ

ŠKOLA V PŘÍRODĚ-VŘESNÍK U HUMPOLCE

9.2. – 16.2.
– pro všechny přihlášené děti z předškolních tříd


AKCE – LEDEN 2024

MOBILNÍ PLANETÁRIUM

Děti shlédnou přímo v kupoli zábavně-vzdělávací program, který jim hravou formou vysvětlí např. proč se na Zemi střídá den i noc, proč jablko padá ze stromu dolů na zem, proč ve městě nemůžeme pozorovat hvězdy apod.

 • akce se uskuteční 18.1. (ČT)
 • program proběhne v rámci dopoledne, kdy se postupně vystřídají všechny třídy

AKCE URČENÉ PRO PŘEDŠKOLÁKY ZE TŘÍD ŽABIČEK A KOŤÁTEK:

Plavecký výcvik v bazénu v Hořovicích:

TŘÍDA ŽABIČEK: 15.1., 22.1., 29.1.

– sraz v MŠ do 7.30 hod.

TŘÍDA KOŤÁTEK: 15.1., 22.1., 29.1

– odjezd po dopolední svačině v MŠ

(třída Včeliček bude jezdit na plavecký výcvik od dubna 2024)


AKCE – PROSINEC 2023

Vánoční tvoření s posezením

Milí rodiče,
srdečně Vás zveme spolu s dětmi na vánoční tvoření s posezením, které se uskuteční ve Vaší kmenové třídě. Po krátkém vystoupení, kterým Vás děti přivítají, se s námi můžete pustit do víru tvoření a odnést si tak vlastnoručně vyrobenou vánoční dekoraci. Těšíme se na Vás.

Program na jednotlivých třídách proběhne vždy od 15.00 hod.

 • BROUČKOVÉ 14.12. (ČT)
 • BERUŠKY 12.12. (ÚT)
 • MOTÝLCI 14.12. (ČT)
 • KOŤÁTKA 11.12. (PO)
 • VČELIČKY 12.12. (ÚT)
 • ŽABIČKY 13.12. (ST)

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – 5.12.(ÚT)

-proběhne v rámci dopoledního programu v MŠ

„POTKALI SE U BETLÉMA“

Vánoční pohádku nám přijede zahrát divadlo „Šapitó“

8.12. (PÁ) 9.00 hod. VČELIČKY, ŽABIČKY, MOTÝLCI

10.00 hod. BROUČKOVÉ, BERUŠKY, KOŤÁTKA

-divadlo se uskuteční ve třídě Žabiček

Přejeme Vám krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a lásky do nového roku


AKCE – LISTOPAD 2023

POHÁDKA „O TEREZCE A MATĚJOVI“

-zahraje divadlo HUDEBNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
3.11. (PÁ) 9.00 hod. VČELIČKY, ŽABIČKY, MOTÝLCI
10.00hod. BROUČCI, BERUŠKY, KOŤÁTKA
Akce proběhne ve třídě Včeliček.

VÝLET DO ČECHOVY STODOLY V BUKOVÉ U PŘÍBRAMĚ

Vánoční program
Navštívíme s dětmi „peklo a nebe“ s živými postavami, staročeskými stromečky a betlémy. V tvořivé dílničce si pak děti vytvoří vlastní výrobek s vánoční tématikou.

15.11. (ST) ŽABIČKY+KOŤÁTKA

20.11. (PO) MOTÝLCI+BERUŠKY

21.11. (ÚT) VČELIČKY+BROUČCI

 • sraz dětí ve školce do 7.45hod
 • odjezd v 8:00 hod. z autobusové zastávky
 • s sebou batůžek, pití, pláštěnku + můžete dát dětem něco malého „na zub“
 • svačinu dostanou děti v MŠ
 • návrat zpět do MŠ cca v 11.45 hod., poté děti obědvají
 • hrazeno z příspěvku rodičů

AKCE – ŘÍJEN 2023

VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

 • 18.10. středa – třídy: Berušky, Broučkové, Motýlci, Koťátka – proběhne v 1.budově
 • 19.10. čtvrtek – třídy: Včeličky, Žabičky – proběhne v nové přístavbě

KREJČÍK HONZA „Kdo si hraje, nezlobí“

 • 25.10. středa – zábavný interaktivní program – proběhne ve třídě Žabiček
 • 09.00 hod. – třídy: Žabičky, Včeličky, Berušky
 • 10.00 hod. – třídy: Broučkové, Motýlci, Koťátka

Úhrada školného a stravného ve školním roce 2023/2024

Úhrada úplaty za vzdělávání – ŠKOLNÉ

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (§ 123 odst. 1 školského zákona). Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 • 1.) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)
 • 2.) ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty
 • 3.) úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti u hospodářky školy

Výše školného ve školním roce 2023/2024 je stanovena na 650,-Kč měsíčně za dítě.

Úhrada úplaty za školní stravování – STRAVNÉ

 • Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:
 • 1.) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne následujícího kalendářního měsíce,
 • 2.) ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
 • 3.) úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti u hospodářky školy

Cena stravného:

Děti od 3-6 let

 • dopolední přesnídávka 11,-Kč
 • oběd 30, -Kč
 • odpolední svačina 11,-Kč

Celkem 52,-Kč

Děti od 7 let

 • dopolední přesnídávka 15,-Kč
 • oběd 38,-Kč
 • odpolední svačina 12,-Kč

Celkem 65,-Kč

V ceně stravného je zahrnuta částka na pitný režim.

Prosíme o nastavení limitu inkasa na cca 2 000,-Kč/dítě/měsíčně.