Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”
Drobečková navigace

Aktuality > Organizace a provoz

Organizace a provoz.

Provoz zařízení je od 6.30 do 16.30 hod.

  1. Děti se přijímají do MŠ od 6:30 hod. do 8:00 hod. Pokud se rodiče domluví s paní učitelkou, lze dítě výjimečně přivézt dle potřeby rodiny.
  2. Rodiče nebo jejich zástupce předají dítě učitelce u vstupu do příslušné třídy.
  3. Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez tohoto pověření paní  učitelka nikomu dítě nepředá!
  4. Do MŠ patří děti pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!
  5. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ.
  6. Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.
  7. Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve, viz školní řád.
  8. Rodiče jsou povinni zaplatit včas školné a stravné.
  9. Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ (po dohodě s učitelkou) a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit
  10. Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.
  11. Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě).
  12. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:

- když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy,
- když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je neúspěšné
- když je to vhodné na základě vyjádření odborníků
- v průběhu zkušební doby

Učitelka odpovídá za dítě od doby převzetí od rodičů do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

Dítě má mít v mateřské škole:

 • bačkory(pevnou obuv) ne pantofle
 • oblečení do třídy
 • oblečení a obuv na zahradu (písek) i vycházky pro chladné i teplé počasí
 • batůžek
 • pláštěnku
 • náhradní oblečení(kalhotky, slipy, ponožky, punčocháče, tričko)
 • pokrývku hlavy
 • pyžamo ( neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou )
 • hřeben

Všechny věci, prosíme, podepsat.

Ručníky a  povlečení máme vlastní a pereme je ve vlastní prádelně.

Placení školného a stravného:

STRAVNÉ - SOUHLAS S INKASEM, lze výjimečně hotově u hospodářky školy

Splatnost: do 25. dne následujícího měsíce.

ŠKOLNÉ  - SOUHLAS S INKASEM, lze výjimečně hotově u hospodářky školy

Splatnost: do 15.dne stávajícího měsíce

PROSÍME O NASTAVENÍ DOSTATEČNÉ VÝŠE SOUHLASU S INKASEM ( na 1 dítě cca 2 000,-Kč ).

Všechny tyto informace k placení jsou podrobně uvedeny ve Školním řádu - viz Dokumenty.

mapIII.jpg 

www.mapberoun.cz

 

 

 

img062.jpg

 

img158.jpg