Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Aktuality


 

 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

 

Vážení rodiče,

 
před nástupem dítěte do školky je potřeba si vyzvednout evidenční list ( též ke stažení níže), který vyplníte a necháte potvrdit u dětského lékaře. Bez potvrzeného evidenčního listu nemůžeme dítě do MŠ přijmout. Evidenční list, prosím, přineste v termínu od 26.8.2020 do 27.8.2020 od 7.00 do 12.00 hod.do MŠ.
 
V minulém roce se nám velmi osvědčila postupná adaptace dětí, která probíhala tak, že první den přišli rodiče s dítětem v 9 hod., a to pouze na hodinku. Rodič - dle potřeby - mohl pobýt s dítětem ve třídě. Další dny se řídily dle potřeb dětí a možností rodičů.Přivítali bychom tento přístup k adaptacím i v novém školním roce. 
Seznamy s umístěním dětí do tříd budou vyvěšeny na hlavní nástěnce u vstupních dveří v hlavní ( starší ) budově v prvním týdnu v září.
Do nové přístavby, do tříd Včeliček a Žabiček, budou docházet pouze děti, které mají jeden rok před nástupem do ZŠ.
 
 
Přeji Vám krásné letní dny a hodně zdraví.
 
S pozdravem
                       Mgr. Vendula Grossová, ředitelka školy
 
 
 
 

 

 

 

 

 

děti 3.jpg

 

 

Informace pro rodiče dětí odcházejících do ZŠ.

 

Vážení rodiče, 

od zítra pro vás budou u paní učitelek na třídách připraveny peníze k vrácení za neuskutečněné akce: škola v přírodě, kurz plavání, příspěvky rodičů.

Prosím rodiče, jejichž děti do školky momentálně nechodí, aby kontaktovali svoji paní učitelku a domluvili se s ní na předání.

Dětem, které ve školce zůstávají v dalším roce - bude rodičovský příspěvek převeden na 1.pololetí školního roku 2020/2021.

V případě nejasností mě, prosím, neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním hezkých dní 

Mgr. Vendula Grossová 

24.6.2020

 

děti4.jpg

 

 

Vážení rodiče, 

prosíme, dejte svým dětem s sebou do školky ručník a plavky. V případě pěkného počasí budeme využívat venkovní mlhoviště. 

Děkujeme. 

 

 

děti 5.jpg 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, 

 

z důvodu bezpečnosti dětí jsou všechny vstupy do MŠ zabezpečeny tak, aby je děti nemohly otevřít ( petlice jsou většinou z vnitřní strany vrátek )

Prosíme zavírejte. 

Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 děti.jpg

 

 

 

Vážení rodiče, 

mateřská škola je znovu otevřena od pondělí 25.5.2020.

 

V provozu jsou všechny třídy MŠ.

 

 

Dítěti dejte do MŠ s sebou:

  • podepsaný batůžek nebo tašku, do které po příchodu uložíte oblečení, ve kterém dítě do MŠ přišlo
  • vlastní lahev na pití podepsanou - abychom mohli doplňovat tekutiny - děti budou většinu času trávit na zahradě, bude se nám takto snáze dodržovat hygiena a pitný režim
  • batůžek a vlastní lahev si odpoledne odnesete domů, kde ji řádně umyjete a druhý den zase přinesete ( lahev může být prázdná, nalijeme tam dětem vodu nebo čaj )

 

Odchod z MŠ

- odpoledne si dítě vyzvednete na zahradě MŠ - děti tam budou mít své batohy a lahve

- odpoledne nebude již vstup do budovy umožněn, bude probíhat dezinfekce prostor

 

 

 

Ke stažení: Čestné prohlášení

  • prohlášení musí být s datem nástupu dítěte do MŠ ( stejně jako je to u bezinfekčnosti )
  • čestné prohlášení bude též k dispozici v MŠ - před vstupem do budovy
  • bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků nemoci, nebude dítěti umožněna docházka do MŠ                                                         

Rodiče dětí, které již nebudou do MŠ do konce školního roku docházet, si mohou přijít do MŠ pro věci.

 

Děti 2.jpg 

 

 

 

PROVOZ MŠ ZDICE V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Vážení rodiče, 

stejně jako v minulých letech bude mateřská škola v měsíci červenci otevřena.

V měsíci srpnu bude mateřská škola zavřena.

 

 

 

Ve Zdicích dne 22.4.2020      Mgr. Vendula Grossová, ředitelka školy

 

                  

 

 

děti 6.jpg 

 

 

 


 

www.mapberoun.cz

 

 

 

Šablony II.  MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci čerpáme v období od 1.9.2018 do 31.8.2020. 

Z důvodu koronavirového onemocnění bude čerpání dotace prodlouženo do podzimu 2020.

 Čerpání Šablony II.