Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”
Drobečková navigace

Aktuality > Aktivity

Vzdělávání a výchovné působení na děti je realizováno podle schváleného projektu Rámcový program pro mateřské školy. Podle tohoto dokumentu je realizována standardní pedagogická činnost a nadstandardní nabídka činností pro děti.

Od školního roku 2019/2020 je náplň nadstandartních zájmových činností zahrnuta v rámci denního programu mateřské školy v tomto rozsahu:
  -   keramika, anglický jazyk, dětská jóga  

Schůzky s rodiči:

 • Září - zahájení školního roku
 • Konzultační schůzky dle potřeby - kdykoli po domluvě
 • Březen - informativní schůzka ke škole v přírodě

Aktivity mateřské školy:

 - příspěvky rodičů 500 Kč za půl roku / dítě

 • Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu ,,Objevujeme svět pro život"
 • Každý měsíc divadelní představení přímo v MŠ.
 • Zájezdy do divadel v Příbrami a v Praze dle nabídky
 • Kouzelná noc ve školce
 • Vystoupení kouzelníka v MŠ
 • Návštěva ornitologa v MŠ
 • Čechova stodola - tématická tvoření
 • Návštěva Planetária v Praze, mobilní planetárium v MŠ
 • Výlety do ZOO  
 • Techmánie Plzeň - předškoláčci
 • Farmapark Soběhrdy
 • Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ - předškoláčci
 • Předplavecký výcvik - předškoláčci - hradí rodiče samostatně
 • Školy v přírodě - předškoláčci - dle počtu míst lze doplnit dětmi mladšími - hradí rodiče samostatně
 • Pořádání besídek, výstav, společenských akcí pro rodiče, setkávání se seniory v Domově v Zahradách.
 • Pasování předškoláků na školáky.
 • Účast dětí na výtvarných soutěžích a další akce.

Jedná se o výpočet aktivit, který nemusí být  v ten daný školní rok splněn. Mohou být vybrány jen některé aktivity a naopak další přidány.

Logopedie

 • depistáže a konzilia klinické logopedky Mgr. Ludmily Vlčkové
 • každé úterý od 12.00 do 14.00 hod. ve sborovně MŠ ( budova I. - přízemí )
 • nutné se předem objednat na tel: 605 756 857
 • nehradí se

Plánujeme spolupráci se speciálně pedagogickým centrem ,,Sluníčko" z Prahy:

 • školní zralost - depistáž - předškoláčci
 • zájem o vyšetření Vašeho dítěte budeme zjišťovat na třídách včas
 • nehradí se

 

Vyšetření zraku u dětí

 • spolupracujeme se společností  Prima Vizus
 • zájem o vyšetření Vašeho dítěte budeme zjišťovat na třídách včas
 • poplatek 150,-Kč za dítě

 

www.mapberoun.cz

 

 

 

Šablony II.  MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci čerpáme v období od 1.9.2018 do 31.8.2020. 

Z důvodu koronavirového onemocnění bude čerpání dotace prodlouženo do 7.11. 2020.

 

 

 

 

 

Třídní fond - čerpání za 1.pol. 2019-2020.

 

Třídní fond - čerpání za 2.pol.2019-2020. 

 

 

Co potřebují děti do školky