Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Aktivity

Od září 2002 je vzdělávání a výchovné působení na děti realizováno podle schváleného projektu Rámcový program pro mateřské školy. Podle tohoto dokumentu je realizována jednak standardní pedagogická činnost, jednak nadstandardní nabídka činností pro talentované děti – dle zájmu rodičů a odborných možností pedagogického sboru.

Kroužky:

Náplň nadstandartní zájmových činností je zahrnuta v rámci denního programu v MŠ
(hudební výchova, kreslení, pohybové hry a jiné).

Ve školním roce 2018 - 2019 budou probíhat dle zájmu rodičů kroužky anglického jazyka, bruslení, dětské jógy.. Od roku 2019 bude probíhat kurz plavání .

Práce s keramickou hlínou:

Mateřská škola dostala sponzorským darem (2014) poklopovou keramickou pec značky KITTEC.

Děti se tak v dopoledních či odpoledních řízených činnostech naučí základním technikám zpracování a modelování z keramické hmoty, seznámí se s různými technikami zdobení syrových i již vypálených výrobků.

Při této činnosti si děti budou rozvíjet svoji fantazii, představivost a v neposlední řadě rozvinou a zkvalitní jemnou motoriku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůzky s rodiči:

- Září - zahájení školního roku
- Duben - individuální konzultace před zápisem
- Duben - informativní schůzka ke škole v přírodě
- Květen - při zápisu


Aktivity mateřské školy:

příspěvky rodičů 300 Kč za půl roku / dítě

 • Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu Objevujeme svět pro život.
 • Každý měsíc divadelní představení přímo v MŠ.
 • Zájezdy do divadla v Příbrami a v Praze.
 • Vystoupení kouzelníka v MŠ
 • Návštěva ornitologa v MŠ
 • Návštěva Betlémů v Karlštejně
 • Návštěva Planetária v Praze
 • Výlety do ZOO v Plzni 
 • Plavba parníkem po Vltavě.
 • Předplavecký výcvik.
 • Škola v přírodě.
 • Pořádání besídek, výstav, společenských akcí pro rodiče, vystoupení pro důchodce.
 • Pasování předškoláků na školáky.
 • Účast dětí na výtvarných soutěžích a další akce.

Jedná se o výpočet aktivit, který nemusí být  v ten daný školní rok splněn. Mohou být vybrány jen některé aktivity a naopak další přidány.

Šablony II. - pro MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci jsme začali čerpat v září 2018, přehled čerpaných aktivit pro Vás připravuji v přehledu ke konci června na těchto webových stránkách.

 

 

 Čerpání Šablony.docx