Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

AKCE – LISTOPAD 2019

 

        Výlet do Čechovy stodoly v Bukové u Příbramě

                             -program Dýňování

       1.11.- pátek - třída Motýlci a Berušky

       4.11.-pondělí- třída Koťátka, Žabičky

                             -příchod do MŠ normálně do 8.00 hod., děti se zde 

                             nasvačí, po té odjezd v 9.15 hod

                             -návrat do 13.30 hod.

                             -do baťůžku pití, menší svačinku dle vašeho uvážení a  

                               pláštěnku

       5.11.- úterý- třída Včeličky, Broučci

                              -sraz v MŠ do 7.45 hod., odjezd v 8.00 hod.

                              -návrat do 12.30 hod.

                               -do baťůžku pití a pláštěnku,svačinu dostanou děti v   

                              

                               -akce hrazena z třídního fondu

 

        12.11.- úterý- Zvířátka do školky

                               -pan Jakub Bílek přiveze představit v lehce 

                                naučném projektu některá terarijní zvířátka a

                                hlodavce

                               -akce proběhne ve třídě Žabiček

                               -  9.00 hod –  Žabičky,Včeličky, Motýlci

                               -10.00 hod –  Berušky , Koťátka,  Broučci

                               -hrazeno z třídního fondu

 

        13.11.-středa- vánoční fotografování jednotlivců + společná třídy

                                - od 8.00 hod.

                     

 Logopedie- depistáže a konzília klinické logopedky                      

                         Mgr. Ludmily Vlčkové jsou možná každé úterý                  

                         od 12.00 do 16.00 hod. ve sborovně MŠ                         

                         -je nutné se předem objednat na tel.č.: 605 756 857 

      

 

 

AKCE – ŘÍJEN 2019

  

      1.10.  - úterý - „Průzkumníci v Africe“

                        - pohádku přijede zahrát divadlo „Letadlo“

                              - akce proběhne ve třídě Včeliček

                   

                  9.00 hod –  Žabičky,Včeličky, Broučci

                10.00 hod –  Motýlci, Berušky , Koťátka

                     

                 - hrazeno z třídního fondu

         

                                           

      Logopedie- depistáže a konzília klinické logopedky                     

                         Mgr. Vlčkové budou probíhat každé úterý                  

                         od 12.00 do 16.00 hod. ve sborovně MŠ (budova 1-

                         přízemí)                             

                         -je nutné se předem objednat na tel.č.: 605 756 857        

                                                                                               

                                                                                                

 

 

 

 

 

Akce též k nahlédnutí na nástěnkách tříd

 

 

 

 

www.mapberoun.cz

 

 

 

Šablony II.  MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci jsme začali čerpat v září 2018, přehled čerpaných aktivit pro Vás připravuji v přehledu ke konci června na těchto webových stránkách.

 Čerpání Šablony II.