Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”
Drobečková navigace

Aktuality > Akce

AKCE PRO DĚTI

PROBÍHAJÍCÍ V REŽIMU MŠ

 

    ŘÍJEN 2020

 

                    Výlet do ZOO Plzeň

                   - sraz dětí ve školce do 7.45 hod., odjezd ze zastávky  

                             v 8.00 hod.

                   - s sebou batůžek, pití, pláštěnku, roušku, teplé oblečení 

                             (rána tam bývají v tuto dobu chladná)

                 - návrat zpět do MŠ mezi 13.00 -13.30 hod., poté děti obědvají

-1.10. -čtvrtek- třídy Berušky, Broučci 

-6.10. -úterý-třídy Motýlci a Koťátka

-12.10. -pondělí- třídy Žabičky,Včeličky 

 

 

 7.10.  - středa - „Brebta a Kecálek“

                        - divadelní pohádku přijede zahrát „Krejčík Honza“

                              - akce proběhne pro třídy :

                Motýlci a Koťátka - ve třídě Koťátek v 8.00 hod.

                Berušky, Broučci  - ve třídě Berušek v 9.00 hod.

                Žabičky,Včeličky  - ve třídě Včeliček v 10.00 hod   

 

 8.10. -čtvrtek -  vyšetření zraku (pro přihlášené)

                          společnost Prima Vizus

 

              Fotografování - zrušeno. 

              

 

 

ZÁŘÍ 2020

 

  

      16.9.  - středa - „O Barborce, která se zatoulala“

                        - pohádku přijede zahrát divadlo „Hudební pohádky pro děti“ paní Jany Koutové a pana  Jaroslava Beneše

                              - akce proběhne na školní zahradě

                   

                  9.00 hod –   Motýlci, Berušky , Broučci

                10.00 hod –   Žabičky,Včeličky, Koťátka

                     

                 - hrazeno z příspěvků rodičů

         

                                         

                                             

 

                                          

      Logopedie- pokračujeme ve spolupráci s klinickou logopedkou                     

                        paní Mgr. Ludmilou Vlčkovou -objednat se můžete do její ordinace v Berouně (Česká ulice) nebo v Hořovicích (Ordinace U Zámku, Pražská 931). Objednání na tel.č.: 605 756 857     

                        -s paní logopedkou se lze po té i domluvit na depistážich a konziliích v naší MŠ- probíhají po předchozím telefonickém objednání (tel.č.: 605 756 857 ) v úterý ve sborovně MŠ (budova 1-přízemí)                             

 

 

 

 

 

Akce též k nahlédnutí na nástěnkách tříd.

 

 

 

 

www.mapberoun.cz

 

 

 

Šablony II.  MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci čerpáme v období od 1.9.2018 do 31.8.2020. 

Z důvodu koronavirového onemocnění bude čerpání dotace prodlouženo do 7.11. 2020.

 

 

 

 

 

Třídní fond - čerpání za 1.pol. 2019-2020.

 

Třídní fond - čerpání za 2.pol.2019-2020. 

 

 

Co potřebují děti do školky