Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

 

AKCE – KVĚTEN 2019

 

 

21.5. - úterý - Ukázka práce policie ČR

9.00 hod

Akce proběhne na zahradě MŠ

Zdarma

 

 

 

 

Kroužek anglického jazyka ( pro přihlášené ):

každý čtvrtek

 

Taneční kroužek RAK (pro přihlášené):

každé pondělí

 

 

Jóga pro děti (pro přihlášené):

každou středu

 

 

 

 

 

Akce též k nahlédnutí na www.ms-zdice.cz

 

Šablony II. - pro MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci jsme začali čerpat v září 2018, přehled čerpaných aktivit pro Vás připravuji v přehledu ke konci června na těchto webových stránkách.

Pacourková Zdeňka