Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

O školce

Právní postavení MŠ:

Od ledna 2003 je naše MŠ v právní subjektivitě, tzn. že v právních vztazích vystupuje samostatně svým jménem. Statutárním orgánem je ředitelka MŠ.
Zřizovatelem MŠ je město Zdice, které ji finančně zajišťuje po stránce provozní.

Filosofií práce v naší MŠ je rozvíjení osobnosti samostatného, zdravě sebevědomého jedince v rámci jeho vlastních možností, který však dokáže respektovat také potřeby druhých. (Vlastní osobní svoboda končí tam, kde začíná osobní svoboda druhého).
Našimi klienty jsou především děti bez diagnostikovaných postižení, nebráníme se však i přijetí dítěte handicapovaného, pokud mu dokážeme, v rámci stávajících možností, zařízení zajistit odpovídající péči. 

Od roku 2001 jsou děti, pod odborným vedením zdické stomatoložky, realizován projekt Zdravý úsměv – s náplní prevence zubních kazů u předškolních dětí, prováděné především formou praktické každodenní činnosti. Součástí tohoto programu jsou však i doprovodné akce, jako výtvarné soutěže, poslech pohádek s výše uvedenou tématikou apod. Děti v rámci projektu Zdravý úsměv dostávají zubní potřeby, a pravidelně si v mateřské školce čistí své zoubky. Na potřeby prevnce zubních kazů prosíme rodiče o příspěvek 100kč / školní rok.

V rámci činností v MŠ spolupracujeme se zřizovatelem, ZŠ, pedagogicko-psychologickými poradnami, akreditovanými pedagogickými centry a dalšími institucemi.

Každý týden působí v naší MŠ klinická logopedka pí Mgr. Ludmila Vlčková - pro naše děti i veřejnost.

 

Veškeré snažení pracovnic MŠ směřuje k tomu, aby se zde děti cítily dobře.

TOPlist

Šablony II. - pro MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci jsme začali čerpat v září 2018, přehled čerpaných aktivit pro Vás připravuji v přehledu ke konci června na těchto webových stránkách.

 

 

 Čerpání Šablony.docx