Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”
Drobečková navigace

Aktuality > Zápis do MŠ - azylanti

Zápis do MŠ - azylanti       

OB11.jpg

 

Zápis dětí – cizinců migrujících z Ukrajiny

do MŠ Zdice pro školní rok 2022/2023

 

proběhne 06.06. 2022 od 10:00 do 14:00 hod. 

v budově mateřské školy v Zahradní ulici č. 801

 

K žádosti je nutné přiložit:

 

· vízový doklad dítěte ;

· doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

· místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;

· potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let )

 

Tiskopisy - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Vyjádření dětského lékaře jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo si je lze vyzvednout osobně v mateřské škole v období od 30.05. do 03.06.2022 – vždy od 8.00 do 12,00 hod.

 

 

 

 

 

Зарахування дітей – іноземців, які мігрують з України

до дитячого садка «Здіце» на навчальний рік 2022/2023 відбудеться 06.06.2022 з 10:00 до 14:00 у приміщенні дитячого садка на вулиці Заградній No 801

 

До заяви необхідно додати:

· візові документи/підтвердження;

· підтвердження права представляти дитину (копія свідоцтва про народження, тощо);

 · підтвердження про місце проживання на території Чеської Республіки (наприклад договір оренди житла, підтвердження від власника про надання житла), у випадку необхідності чи сумнівів ДНЗ може подати запит про перевірку достовірності інформації; іноземці повинні повідомити відповідні служби про зміну місця проживання на протязі 3х днів з дня переїзду;

· підтвердження від педіатра з Чеської Республіки про обов'язкову вакцинацію, імунітет або протипоказання (не стосується дітей, які проходять обов'язкову дошкільну освіту, тобто досягли 5 років на 31 серпня 2022 року).

Бланки - Заява про вступ дитини до дошкільної освіти та Заява педіатра доступні для скачування на сайті школи або можуть бути підібрані особисто в дитячому садку в період з 30.05. по 03.06.2022 - завжди з 8.00 до 12.00.

 

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2022-23 -azylanti 

Tiskopis - Žádost o přijetí

Tiskopis - Vyjádření lékaře