Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”
Drobečková navigace

Aktuality > Úhrada školného a stravného ve školním roce 2023/2024

Úhrada školného a stravného ve školním roce 2023/2024 

Úhrada školného a stravného ve školním roce 2023/2024

Úhrada úplaty za vzdělávání – ŠKOLNÉ

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (§ 123 odst. 1 školského zákona)

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

1.)    úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

2.)     ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

3.)    úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti u hospodářky školy

Výše školného ve školním roce 2023/2024 je stanovena na 650,-Kč měsíčně za dítě.

Úhrada úplaty za školní stravování  - STRAVNÉ

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

1.)  úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne následujícího kalendářního měsíce,

2.) ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný       

     termín úhrady úplaty,                                                                                        

3.) úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti u hospodářky školy

 Cena stravného:

KATEGORIE                    děti od 3-6 let        děti od 7 let

 dopolední přesnídávka              11,-Kč                     15,-Kč

 oběd                                          30, -Kč                     38,-Kč

 odpolední svačina                     11,-Kč                     12,-Kč

 celkem                                       52,-Kč                    65,-Kč

V ceně stravného je zahrnuta částka na pitný režim. 

Prosíme o nastavení limitu inkasa na cca 2 000,-Kč/dítě/měsíčně. 

 


mapIII.jpg 

www.mapberoun.cz

 

 

 

img062.jpg

 

img158.jpg