Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”
Drobečková navigace

Aktuality > Úhrada školného a stravného ve školním roce 2021/2022

Úhrada školného a stravného ve školním roce 2021/2022Úhrada školného a stravného ve školním roce 2021/2022

 

Úhrada úplaty za vzdělávání - ŠKOLNÉ

 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (§ 123 odst. 1 školského zákona)

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 

a)       úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

b)      ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

                      c)    úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti u hospodářky školy

 

Výše školného ve školním roce 2021/2022 je stanovena na 500,-Kč měsíčně za dítě.

 

Úhrada úplaty za školní stravování  - STRAVNÉ

 

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

a)       úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne následujícího kalendářního měsíce,

b) ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,                                                                                        

c)       úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti u hospodářky školy

 

Cena stravného  

                               KATEGORIE                    děti od 3-6 let        děti od 7 let

                             dopolední přesnídávka              10,-Kč                     10,-Kč

    oběd                                          26, -Kč                     31,-Kč

    odpolední svačina                      9,-Kč                        9,-Kč

     celkem                                     45,-Kč                 50,-Kč

 

V ceně stravného je zahrnuta částka na pitný režim ve výši 3,-Kč na den. 

 

Prosíme o nastavení limitu inkasa na cca 2 000,-Kč/dítě/měsíčně.